Dzień kobiet -10% na całą ofertę
Sklep stacjonarny zamknięty do 14 kwietnia.
Prosimy o składanie zamówień w sklepie online, mailowo lub telefonicznie.
Producenci
Promocje
Komin Lniano-bawełniany Żółty
Komin Lniano-bawełniany Żółty
35,00 zł 30,00 zł
szt.
Pościel do łóżeczka, wzór Palmy, dwustronna (90x140/40x60 cm)
Pościel do łóżeczka, wzór Palmy, dwustronna (90x140/40x60 cm)
249,00 zł 209,00 zł
szt.
Komin Lniano-bawełniany Błękitny
Komin Lniano-bawełniany Błękitny
35,00 zł 30,00 zł
szt.
Szalik lniany-komin, kolor: żółty
Szalik lniany-komin, kolor: żółty
35,00 zł 30,00 zł
szt.
Komin Lniano-bawełniany Zielony
Komin Lniano-bawełniany Zielony
35,00 zł 30,00 zł
szt.
Szalik-komin lniano-srebrny
Szalik-komin lniano-srebrny
39,00 zł 34,00 zł
szt.
Regulamin "Bon promocyjny 15%"

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

“Bon promocyjny 15%”

§ 1. Definicje

 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej zwanym „ Regulaminem ”) oznaczają:

1. Akcja promocyjna – akcja promocyjna pn. „Bon promocyjny 15%”

2. Organizator - organizator Akcji Świat Lnu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamiennej Górze, adres: ul. Nadrzeczna 1A, 58-400 Kamienna Góra wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  pod numerem KRS 0000037171 posiadająca numer statystyczny REGON 017323023 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 526-25-66-337 (dalej zwana ,,Świat Lnu”)

4. Uczestnik – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadając pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu polskiego prawa, biorąca udział w Akcji i spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.

5. Bon promocyjny - dokument wydany przez Organizatora uprawniający do nabycia rabatu kwotowego. Bon zawiera wartość rabatu 15% wartości brutto produktów zakupionych w ramach pierwszego zamówienia złożonego w okresie trwania Akcji z oferty sklepu internetowego, za jaką uczestnik Akcji ma prawo nabyć meble i artykuły znajdujące się w ofercie tego sklepu internetowego - zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie;

6. Strona internetowa Organizatora – strona internetowa organizatora dostępna pod adresem: http://www.sklep.swiatlnu.pl,

7. Sklep internetowy - sklep internetowy Organizatora mieszczący się na stronie internetowej pod adresem http://www.sklep.swiatlnu.pl

8. Towary – asortyment prezentowany jest na stronie www.sklep.swiatlnu.pl

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 

1. Akcja promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Akcja promocyjna prowadzona jest od dnia 5 sierpnia 2016 roku do dnia 19 sierpnia 2016 roku.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu trwania Akcji promocyjnej  bez podawania przyczyny.

4. Wszelkie informacje dotyczące trwania Akcji promocyjnej będą podawane na Stronie internetowej Organizatora. Przed skorzystaniem z przyznanego Bonu promocyjnego  Uczestnik winien sprawdzić aktualność jej obowiązywania na Stronie internetowej Organizatora.

5. Przedstawiona oferta na Towary w Sklepie internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.) wobec czego przed złożeniem wiążącego zamówienia Uczestnik zobowiązany jest uzyskać informacje o aktualności Towarów.

6. Przed złożeniem zamówienia na warunkach wskazanych niniejszym Regulaminem, Uczestnik zobowiązuje się także do zapoznania się z Regulaminem sklepu internetowego www.sklep.swiatlnu.pl

7. Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)  Świat Lnu sp. z o. o z siedzibą w Kamiennej Górze ul. Nadrzeczna 1A informuje, iż pozostaje Administratorem danych osobowych Uczestników, którzy w każdym czasie mają prawo wglądu do swoich danych z jednoczesną możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia od Świat Lnu.

8. Uprawnionym do realizacji Bonu Promocyjnego pozostaje jedynie Uczestnik. Uczestnik nie posiada prawa do przeniesienia Bonu na rzecz osób trzecich.

 

§ 3. Zasady uczestnictwa w Akcji promocyjnej

 

1. Każdy Uczestnik, który drogą mailową otrzymał 5 sierpnia 2016 r. od Organizatora Bon Promocyjny wraz z kodem rabatowym, jest uprawniony w terminie od dnia 05.08.2016 r. do dnia 19.08.2016 r. do dokonania jednorazowo zakupu Towarów, za pośrednictwem Strony internetowej Organizatora, o maksymalnej wartości 200 zł brutto, z jednoczesnym rabatem w wysokości 15% wartości brutto zakupionych Towarów.

2. Realizacja Bonu Promocyjnego może odbywać się tylko za pośrednictwem Sklepu internetowego Organizatora.

3. Zakup Towaru objętego Bonem Promocyjnym może zostać dokonany wyłącznie w jednym dniu, w ramach jednej transakcji sprzedaży z jednoczesną zapłatą całej jego ceny.

4. Akcja jest prowadzona wyłącznie za pośrednictwem Sklepu internetowego Organizatora.

5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany rabatu wynikającego z Bonu Promocyjnego na ekwiwalent pieniężny.

 

§ 4. Zwrot Towarów zakupionych z wykorzystaniem Bonu Promocyjnego

 

1. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z przysługującego mu na mocy odrębnych przepisów lub przyznanego mu przez sprzedawcę prawa zwrotu całości lub części Towarów zakupionych z wykorzystaniem Bonu Promocyjnego– o ile w związku z zwrotem Towaru nie doszło do jego wymiany - nabytych w okresie trwania Akcji promocyjnej, rozwiązania całości lub części umowy sprzedaży bądź odstąpienia od niej w całości lub części, Uczestnik - o ile do zwrotu bądź rozwiązania umowy nie dochodzi z przyczyn zawinionych przez Organizatora - zobowiązuje się, o ile Organizator inaczej nie postanowi, do zwrotu równowartości przyznanego Bonu promocyjnego.

2. W przypadku częściowego zwrotu Towarów lub częściowego odstąpienia od umowy bądź obniżenia przez Organizatora ceny wobec uznania reklamacji (gdy Uczestnik nie odstępuje od umowy), Bon Promocyjny rozliczany będzie proporcjonalnie do wartości zakupionego pierwotnie Towaru.

 

§ 5. Zasady wykorzystania bonu rabatowego.

1. Warunkiem skorzystania z Bonu promocyjnego pozostaje  podanie z chwilą złożenia zamówienia na Towar unikatowego kodu rabatowego na Stronie internetowej Organizatora.

2. Organizator odmówi realizacji Bonu Promocyjnego, gdy zostanie stwierdzone, że Bon Promocyjny jest nieważny lub nieautentyczny (w szczególności bierze się pod uwagę unikatowy kod rabatowy), nie pochodzi od Organizatora, jego realizacji jest sprzeczna z przepisami prawa bądź nie pozostają spełnione pozostałe warunki realizacji wynikające z niniejszego Regulaminu.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin niniejszej Akcji  promocyjnej jest dostępny na Stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie Organizatora.

2. Każdy Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Akcji  promocyjnej nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

3. Niniejsza Akcja promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi czy wyprzedażowymi Organizatora trwającymi w tym samym czasie.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin Sklepu internetowego  dostępny na Stronie internetowej Organizatora, przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Akcji promocyjnej bez podania przyczyny.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.08.2016 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl