Dzień kobiet -10% na całą ofertę
Sklep stacjonarny zamknięty do 14 kwietnia.
Prosimy o składanie zamówień w sklepie online, mailowo lub telefonicznie.
Producenci
Promocje
Szalik lniany-komin, kolor: pudrowy róż
Szalik lniany-komin, kolor: pudrowy róż
35,00 zł 30,00 zł
szt.
Pościel lniano-bawełniana (160x200, 2x70x80)
Pościel lniano-bawełniana (160x200, 2x70x80)
149,00 zł 109,00 zł
szt.
Kalendarz 2020
Kalendarz 2020
19,50 zł 15,00 zł
szt.
Szalik lniany-komin, kolor: koralowy
Szalik lniany-komin, kolor: koralowy
35,00 zł 30,00 zł
szt.
Pościel lniano-bawełniana (145x200, 2x70x80) + prześcieradło
Pościel lniano-bawełniana (145x200, 2x70x80) + prześcieradło
149,00 zł 109,00 zł
szt.
Pościel lniana - kratka (160 x 200 cm)
Pościel lniana - kratka (160 x 200 cm)
339,00 zł 309,00 zł
szt.
Regulamin "Karta rabatowa 20%"

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

“Karta rabatowa 20%”

 

 

§ 1. Definicje

 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej zwanym „ Regulaminem ”) oznaczają:

 

 1. Akcja promocyjna – akcja promocyjna pn. „Karta rabatowa 20 %”
 2. Organizator - organizator Akcji promocyjnej Świat Lnu sp. z o.o. z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400), przy ul. Nadrzecznej 1a, wpisana do KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy pod nr 00000037171, NIP: 526-25-66-337,REGON: 017323023, o kapitale zakładowym 50.000.00 zł (dalej zwana ,,Świat Lnu”)
 3.  Uczestnik – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadając pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu polskiego prawa, biorąca udział w Akcji i spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.
 4. Karta rabatowa  - dokument wydany przez Organizatora uprawniający do nabycia rabatu kwotowego. Karta rabatowa  zawiera wartość rabatu 20%  wartości brutto produktów zakupionych w ramach pierwszego zamówienia złożonego w okresie trwania Akcji z oferty sklepu internetowego, za jaką Uczestnik Akcji promocyjnej ma prawo nabyć artykuły znajdujące się w ofercie tego sklepu internetowego - zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie;
 5. Strona internetowa Organizatora – strona internetowa organizatora dostępna pod adresem www.swiatlnu.pl
 6. Sklep internetowy - sklep internetowy Organizatora mieszczący się na stronie internetowej pod adresem www.sklep.swiatlnu.pl
 7. Towary – asortyment prezentowany na stronie www.sklep.swiatlnu.pl

 

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 

 1. Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Akcja prowadzona jest od dnia 14 września 2016 roku do dnia 31 marca 2017 roku.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu trwania Akcji bez podawania przyczyny.
 4. Wszelkie informacje dotyczące trwania Akcji będą podawane na Stronie internetowej Organizatora. Przed skorzystaniem z przyznanej Karty Rabatowej winien sprawdzić aktualność jej obowiązywania na stronie internetowej.
 5. Przedstawiona oferta na Towary w Sklepie internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.) wobec czego przed złożeniem wiążącego zamówienia Uczestnik zobowiązany jest uzyskać informacje o aktualności towarów prezentowanych na stronie internetowej.
 6. Przed złożeniem zamówienia na warunkach wskazanych niniejszym Regulaminem, Uczestnik zobowiązuje się także do zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego na Stronie internetowej Organizatora.

 

 

 

§ 3. Zasady uczestnictwa w Akcji promocyjnej

 

 1. Każdy Uczestnik, który otrzyma od Organizatora Kartę rabatową,  jest uprawniony w terminie od dnia 14 września 2016 roku do dnia 31 marca 2017 roku do dokonania jednorazowo zakupu Towarów, za pośrednictwem Strony internetowej Organizatora, z jednoczesnym rabatem w wysokości 20 % wartości brutto zakupionych Towarów.
 2. Realizacja Karty rabatowej może odbywać się wyłącznie za pośrednictwem Sklepu internetowego Organizatora. 
 3. Zakup Towaru objętego Kartą rabatową może zostać dokonany wyłącznie w jednym dniu, w ramach jednej transakcji sprzedaży z jednoczesną zapłatą całej jego ceny. 
 4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany rabatu wynikającego z Karty rabatowej na ekwiwalent pieniężny.

 

§ 4. Zwrot Towarów zakupionych z wykorzystaniem Karty rabatowej

 

 1. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z przysługującego mu na mocy odrębnych przepisów lub przyznanego mu przez Sprzedawcę prawa zwrotu całości lub części Towarów zakupionych z wykorzystaniem Karty rabatowej– o ile w związku z zwrotem Towaru nie doszło do jego wymiany - nabytych w okresie trwania Akcji, rozwiązania całości lub części umowy sprzedaży bądź odstąpienia od niej w całości lub części, Uczestnik - o ile do zwrotu bądź rozwiązania umowy nie dochodzi z przyczyn zawinionych przez Organizatora - zobowiązuje się, o ile Organizator inaczej nie postanowi, do zwrotu równowartości przyznanego rabatu.
 2. W przypadku częściowego zwrotu Towarów lub częściowego odstąpienia od umowy bądź obniżenia przez Organizatora ceny wobec uznania reklamacji (gdy Uczestnik nie odstępuje od umowy), Karta rabatowa rozliczana będzie proporcjonalnie do wartości zakupionego pierwotnie Towaru.

 

§ 5.  Zasady wykorzystania Karty rabatowej

 

 1. Warunkiem skorzystania z uprawnienia do rabatu pozostaje :

 

a)         przy zakupie Towaru - podanie z chwilą złożenia zamówienia na Stronie internetowej Organizatora unikatowego kodu zamieszczonego na Karcie rabatowej  

 1. Organizator odmówi realizacji Karty rabatowej, gdy zostanie stwierdzone, że Karta rabatowa jest nieważna lub nieautentyczna (w szczególności bierze się pod uwagę unikatowy kod lub zastosowane zabezpieczenia), nie pochodzi od Organizatora, jego realizacji jest sprzeczna z przepisami prawa bądź nie pozostają spełnione pozostałe warunki realizacji wynikające z niniejszego Regulaminu.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin Akcji promocyjnej jest dostępny na stronie Sklepu internetowego Organizatora.
 2. Każdy Uczestnik Akcji promocyjnej oświadcza, że zapoznał się z jej Regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń
 3. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi czy wyprzedażowymi trwającymi w tym samym czasie.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje Regulamin Sklepu internetowego Organizatora  dostępny na stronie http://www.sklep.swiatlnu.pl/pl/static/regulamin-sklepu.html, Kodeks cywilny oraz ustawę o prawach konsumenta.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Akcji promocyjnej bez podania przyczyny.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem  13 września 2016 roku.

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl