Dzień kobiet -10% na całą ofertę
Sklep stacjonarny zamknięty do 14 kwietnia.
Prosimy o składanie zamówień w sklepie online, mailowo lub telefonicznie.
Producenci
Promocje
Szalik lniany-komin, kolor: koralowy
Szalik lniany-komin, kolor: koralowy
35,00 zł 30,00 zł
szt.
Pościel lniano-bawełniana (145x200, 2x70x80) + prześcieradło
Pościel lniano-bawełniana (145x200, 2x70x80) + prześcieradło
149,00 zł 109,00 zł
szt.
Pościel lniana - kratka (160 x 200 cm)
Pościel lniana - kratka (160 x 200 cm)
339,00 zł 309,00 zł
szt.
Komin Lniano-bawełniany Fiolet (lavenda)
Komin Lniano-bawełniany Fiolet (lavenda)
35,00 zł 30,00 zł
szt.
 3 KOMPLETY Pościeli lniano-bawełnianej (160x200, 2x70x80)
3 KOMPLETY Pościeli lniano-bawełnianej (160x200, 2x70x80)
450,00 zł 299,00 zł
kpl.
Regulamin "Ulotka promocyjna 5%"

Poprzez akcję promocyjną „Ulotka rabatowa 5%” oferujemy naszym Klientom rabat na zakupy w wysokości 5%, dla zamówień o wartości przekraczającej 49 zł. Warunkiem otrzymania rabatu jest okazanie ulotki promocyjnej w sklepie stacjonarnym lub wykorzystanie kodu rabatowego z ulotki w sklepie Internetowym.


Regulamin promocji "Ulotka rabatowa 5%":

1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej zwanym „ Regulaminem ”) oznaczają:

1. Akcja Promocyjna – akcja promocyjna pn. „Ulotka rabatowa 5%”, uprawniająca Uczestnika do zakupu po promocyjnej cenie towarów Organizatora.

2. Organizator - organizator Akcji Świat Lnu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamiennej Górze, adres: ul. Nadrzeczna 1A, 58-400 Kamienna Góra wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037171 posiadająca numer statystyczny REGON 017323023 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 526-25-66-337 (dalej zwana ,,Świat Lnu”).

4. Uczestnik – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, biorąca udział w Akcji i spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.

5. Ulotka Promocyjna – dokument marketingowy wydany przez Organizatora uprawniający do nabycia rabatu kwotowego na Towary. Ulotka zawiera Kod Rabatowy 5% wartości brutto produktów zakupionych w ramach pierwszego zamówienia złożonego w okresie trwania Akcji z oferty Sklepu Internetowego oraz Sklepu stacjonarnego, za jaką uczestnik Akcji ma prawo nabyć towary znajdujące się w ofercie tego sklepu internetowego oraz Sklepu stacjonarnego - zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.

6. Strona Internetowa Organizatora – strona internetowa organizatora dostępna pod adresem: https://www.sklep.swiatlnu.pl.

7. Sklep Internetowy - sklep internetowy Organizatora mieszczący się na stronie internetowej pod adresem https://www.sklep.swiatlnu.pl.

8. Sklep Stacjonarny – sklep stacjonarny Organizatora zlokalizowany w Kamiennej Górze przy ulicy Nadrzecznej 1A.

9. Towary, artykuły – asortyment prezentowany na stronie internetowej oraz w Sklepie Stacjonarnym Organizatora, którego dostępność w magazynie została potwierdzona przez Organizatora.

10. Kod Rabatowy – kod wygenerowany przez Organizatora umieszczony na Ulotce Promocyjnej, uprawniająca Uczestnika do zakupu po promocyjnej (z 5 % obniżką) ceny brutto towarów Organizatora.

2. Postanowienia ogólne

 1. Akcja promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Akcja promocyjna prowadzona jest od dnia 4 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, nie dłużej niż do czasu wyczerpania Towarów objętych promocją.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu trwania Akcji promocyjnej bez podawania przyczyny.

 4. Wszelkie informacje dotyczące trwania Akcji Promocyjnej będą podawane na Stronie Internetowej Organizatora. Przed skorzystaniem z przyznanego kodu rabatowego Uczestnik winien sprawdzić aktualność jej obowiązywania na Stronie Internetowej Organizatora.

 5. Przedstawiona oferta na Towary w Sklepie Internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.) wobec czego przed złożeniem wiążącego zamówienia Uczestnik zobowiązany jest uzyskać informacje o aktualności Towarów prezentowanych na Stronie internetowej Organizatora.

 6. Przed złożeniem zamówienia na warunkach wskazanych niniejszym Regulaminem, Uczestnik zobowiązuje się także do zapoznania się z Regulaminem Sklepu Internetowego Organizatora na Stronie internetowej https://www.sklep.swiatlnu.pl.

 7. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Organizator informuje, iż pozostaje Administratorem danych osobowych Uczestników. Prawa Uczestnika, cele i zasady przetwarzania danych osobowych określone pozostają w załączniku nr. 1 do niniejszego regulaminu, którym Organizator realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO.

 8. Uprawnionym do realizacji Ulotki Promocyjnej pozostaje jedynie Uczestnik. Uczestnik nie posiada prawa do przeniesienia Kodu Rabatowego na rzecz osób trzecich.

3. Zasady uczestnictwa w Akcji promocyjnej

 1. Każdy Uczestnik, który nabył Ulotkę Promocyjną wraz z Kodem Rabatowym, jest uprawniony w terminie od dnia 04.06.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. do dokonania jednorazowo zakupu Towarów, za pośrednictwem Strony Internetowej Organizatora lub w Sklepie Stacjonarnym, o minimalnej wartości 49 zł brutto, z jednoczesnym rabatem w wysokości 5% wartości brutto zakupionych Towarów.

 2. Realizacja Kodu Rabatowego z Ulotki Rabatowej może odbywać się za pośrednictwem Sklepu Internetowego Organizatora lub po okazaniu Ulotki Promocyjnej w Stacjonarnym Sklepie Organizatora przy ul. Nadrzecznej 1A w Kamiennej Górze.

 3. Zakup Towaru objętego Kodem Rabatowym może zostać dokonany wyłącznie w jednym dniu, w ramach jednej transakcji sprzedaży z jednoczesną zapłatą całej jego ceny. Każdy Uczestnik ma prawo do wykorzystania przez cały okres trwania akcji promocyjnej jednej ulotki promocyjnej.

 4. Akcja jest prowadzona wyłącznie za pośrednictwem Sklepu Internetowego i Sklepu Stacjonarnego Organizatora.

 5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany rabatu wynikającego z Kodu Rabatowego na ekwiwalent pieniężny.

4. Zwrot Towarów zakupionych z wykorzystaniem Bonu Promocyjnego

 1. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z przysługującego mu na mocy odrębnych przepisów lub przyznanego mu przez Sprzedawcę prawa zwrotu całości lub części Towarów zakupionych z wykorzystaniem Kodu Rabatowego – o ile w związku z zwrotem Towaru nie doszło do jego wymiany - nabytych w okresie trwania Akcji Promocyjnej, rozwiązania całości lub części umowy sprzedaży bądź odstąpienia od niej w całości lub części, Uczestnik - o ile do zwrotu bądź rozwiązania umowy nie dochodzi z przyczyn zawinionych przez Organizatora - zobowiązuje się, o ile Organizator inaczej nie postanowi, do zwrotu równowartości przyznanego Kodu Rabatowego.

 2. W przypadku częściowego zwrotu Towarów lub częściowego odstąpienia od umowy bądź obniżenia przez Organizatora ceny wobec uznania reklamacji (gdy Uczestnik nie odstępuje od umowy), Kod Rabatowy rozliczany będzie proporcjonalnie do wartości zakupionego pierwotnie Towaru.

5. Zasady wykorzystania kodu rabatowego.

 1. Warunkiem skorzystania z Kodu Rabatowego pozostaje podanie z chwilą złożenia zamówienia na Towar unikatowego kodu rabatowego na Stronie Internetowej Organizatora.

 2. Organizator odmówi realizacji Kodu Rabatowego, gdy zostanie stwierdzone, że Kod Rabatowy jest nieważny lub nieautentyczny (w szczególności bierze się pod uwagę unikatowy kod rabatowy), nie pochodzi od Organizatora, jego realizacji jest sprzeczna z przepisami prawa bądź nie pozostają spełnione pozostałe warunki realizacji wynikające z niniejszego Regulaminu.

 6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszej Akcji Promocyjnej jest dostępny na Stronie Internetowej Organizatora oraz w siedzibie Organizatora.

 2. Każdy Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Akcji  promocyjnej nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

 3. Niniejsza Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi czy wyprzedażowymi Organizatora trwającymi w tym samym czasie.

 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin Sklepu Internetowego  dostępny na Stronie Internetowej Organizatora, Kodeks cywilny oraz ustawę o prawach konsumenta.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Akcji Promocyjnej bez podania przyczyny. Zakończenie trwania promocji odbywa się bez uszczerbku dla przyjętych przez Organizatora do realizacji zamówień na towary nabyte w ramach akcji promocyjnej.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.07.2018 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl